Schippers: Scherper toezicht op nieuwe zorgaanbieders

Edith schippersEr komt een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vandaag aan de Tweede Kamer. De maatregel volgt uit een pilot die de IGZ in 2014 heeft uitgevoerd. Deze stond in het teken van scherper toezicht op nieuwe toetreders. Uit de evaluatie hiervan komt naar voren dat een betrouwbare landelijke registratie nodig is om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren.

Ook moeten er voorwaarden worden gesteld aan nieuwe zorgaanbieders, voordat zij starten met zorgverlening. Nu geldt alleen een registratieplicht voor bepaalde zorgaanbieders. Daarnaast is het vaak onduidelijk wanneer de zorgaanbieder daadwerkelijk de eerste zorg verleent. De meldplicht moet hier een einde aan maken.

Voorwaarden

Voordat zorgaanbieders in de toekomst zorg mogen gaan verlenen, zijn zij verplicht melding te doen van de exacte startdatum. Ook wordt getoetst op voorwaarden voor kwaliteit, de administratieve organisatie, correcte inschrijving in het handelsregister en mogelijk bestaande beroeps- en bestuursverboden. Welke toetsing exact plaatsvindt en hoe zwaar deze is hangt af van de soort zorgaanbieder. Vanzelfsprekend zullen zzp’ers op andere punten beoordeeld worden dan tandartspraktijken of ziekenhuizen.

Toezicht IGZ

Met de invoering van de meldplicht wordt het voor malafide aanbieders moeilijker om actief te worden in de zorg. Het is echter geen garantie dat alle geregistreerde aanbieders aan alle eisen blijven voldoen. Het toezicht van de IGZ na de start blijft daarom van onverminderd belang om goede kwaliteit van zorg voor alle patiënten in Nederland te blijven garanderen.