Extra geld Schippers voor veilig werken in de zorg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor 2015 nog eens € 1 miljoen extra beschikbaar voor het Actieplan Veilig werken in de Zorg. Dat bedrag komt bovenop het budget van ruim € 10 miljoen voor de periode 2012-2015. Schippers: “Zo help ik nog meer instellingen om agressie verder terug te dringen. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek”.

Onderdeel van het Actieplan is een ondersteuningsregeling voor zorginstellingen om aan de slag te gaan met anti-agressiebeleid op de werkvloer. Het animo is zo groot dat jaarlijks vele aanmeldingen moeten worden afgewezen. In totaal hebben bijna 700 instellingen ondersteuning gekregen bij hun inzet tegen agressie. Met het extra geld kunnen dit jaar ruim 70 extra instellingen aan de slag met het terugdringen van agressie. Dat biedt ook ruimte om de sector Maatschappelijke Opvang aan te laten sluiten, waarmee wordt voldaan aan een toezegging van staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.