Studie VS: mobiel bellen veroorzaakt kanker bij ratten

Onderzoekers in dienst van de Amerikaanse regering hebben voor het eerst een verband aangetoond tussen mobiel bellen en kanker. Uit een jarenlange wetenschappelijk studie van het National Toxicology Program (NTP) , onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat de straling van mobiele telefoons (RFR) bij ratten hersen- en hartkanker kan veroorzaken.

De onderzoekers stelden in een laboratorium in Chicago duizenden ratten twee jaar lang, gemiddeld 9 uur per dag bloot aan twee soorten straling die gebruikt worden in het mobiele telefoonverkeer. Ze vonden tot 3,3 procent meer tumoren in de hersenen en tot 6,6 procent meer tumoren in het hart, alleen bij mannelijke ratten. Het ging om zeldzame glioma’s (tumoren van de gliacellen in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren van de Schwanncellen, die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen). In de niet blootgestelde controlegroep kwamen deze tumoren niet voor.

Gezien het toenemende gebruik van mobiele telefoons wereldwijd kan elke lichte toename van aandoeningen door RFR-straling grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, aldus het NTP. De onderzoekers benadrukken dat de tumoren die in het hart en de hersens van de ratten zijn gevonden van hetzelfde type zijn als die gevonden zijn in andere epidemiologische onderzoeken.
Het onderzoek ondersteunt daarmee de conclusie die het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in 2013 trok. Namelijk dat RFR-straling bij veelvuldig gebruik van mobiele telefoons in principe kankerverwekkend kan zijn voor mensen. Daarom vroeg de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de NTP nader te onderzoeken of RFR kankerverwekkend dan wel toxisch is. De resultaten van de studie zijn door andere experts bekeken en becommentarieerd, maar dat veranderde niets aan de conclusie.

De studie is nog niet afgerond, maar het NTP bracht de voorlopige resultaten naar buiten toen de eerste conclusies via internet bekend werden en media erop doken. In Amerika zorgde het bericht voor veel ophef in de media. De Wall Street Journal bracht het verhaal onder de kop ‘Cellphone-Cancer Link Found in Government Study’ en concludeerde dat jarenlang peer-reviewed onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen de straling die mobiele telefoons uitzenden en twee soorten tumoren bij ratten. ,,Een explosieve uitkomst in het jarenlange debat over de mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons,” aldus de Wall Street Journal.

Volgens de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, die het nieuws in Nederland onder de aandacht wil brengen, is het onderzoek met name alarmerend omdat er stralingsniveaus zijn gebruikt die geen opwarmeffecten veroorzaken. Nederlandse normen voor elektromagnetische straling zijn namelijk op dat laatste gebaseerd.