Tijdens een van de grootste klinische onderzoeken met betrekking tot kankerpijn wordt een innovatieve pijnbehandeling getest

Meer dan 500 Nederlandse patiënten die lijden aan ernstige chronische pijn die is gerelateerd aan kanker, kunnen deelnemen aan één van de grootste onderzoeken naar pijn bij kanker die plaatsvindt in 145 ziekenhuizen verspreid over 21 landen wereldwijd.

Veel kankerpatiënten lijden aan ernstige chronische pijn die aan hun kanker wordt gerelateerd. Helaas zijn veel van deze patiënten niet tevreden met hun huidige behandelopties voor het beheersen van hun pijn, als gevolg van de beperkingen van deze behandelingen.[1] Het Duitse farmaceutische bedrijf Grünenthal onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe pijnstillende Cebranopadol voor de behandeling van ernstige chronische pijn en perifere neuropathische pijn.

Patiënten die lijden aan ernstige aan kanker gerelateerde pijn, worden aangemoedigd om te controleren of ze in aanmerking komen voor een groot fase III onderzoek naar kankerpijn, het zogenaamde CORAL-onderzoek. Het CORAL-onderzoek probeert aan te tonen dat het onderzoeksmedicijn Cebranopadol, net zo pijnstillend kan zijn bij kankerpatiënten als een standaard sterk opioïde, terwijl het aanzienlijk minder bijwerkingen heeft. Als de eerste test in Cebranopadol’s fase III klinische programma, ook wel het OCEANIC PROGRAM(R) genoemd, zal Grünenthal het CORAL-onderzoek starten in 145 ziekenhuizen verspreid over 21 landen, waaronder Nederland. Uiterlijk moeten in 2016 meer dan 500 patiënten aan dit onderzoek hebben meegedaan. Meer informatie over de CORAL-test en deelnemende ziekenhuizen is beschikbaar op http://www.oceanic-program.com

In het CORAL-onderzoek worden patiënten, die lijden aan ernstige chronische pijn die is gerelateerd aan kanker, behandeld met Cebranopadol of met morfine om zo de werkzaamheid en veiligheid ervan te vergelijken. In veel landen wordt morfine beschouwd als de standaardtherapie voor de behandeling van kankerpijn, maar het heeft verschillende beperkingen voor patiënten, met name bijwerkingen. Het CORAL-onderzoek is ontworpen om te evalueren welke extra voordelen Cebranopadol kan hebben ten opzichte van morfine voor patiënten die lijden aan ernstige chronische pijn die is gerelateerd aan kanker.

“Cebranopadol is de nieuwste ontwikkeling uit onze R&D pijplijn,” legt Dr. Klaus-Dieter Langner, Chief Scientific Officer en lid van de Raad van Bestuur bij Grünenthal uit. “We streven naar een continue verbetering van de levenskwaliteit van onze patiënten. Voor patiënten die lijden aan ernstige chronische pijn die is gerelateerd aan kanker hopen we dat het CORAL-onderzoek zal aantonen dat het mogelijk is om hun situatie te verbeteren. Daarom roepen we patiënten met ernstige kankergerelateerde pijn op om deel te nemen aan het CORAL-onderzoek, om ons te helpen de potentie van dit nieuwe medicijn verder te begrijpen en het zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten.”