Nieuwe koers KNGF

kngfMet de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden hebben de leden van het KNGF gekozen voor een andere koers. Kitty Bouten, Arjen van Zon en Henk Jansen zijn in de Algemene Vergadering van 4 juni jl. toegetreden tot het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In deze bestuursfuncties volgen zij Henri Kiers en Wietse Groenink en André Beens op.

De nieuwe bestuursleden zijn door de leden voorgedragen en met een grote meerderheid gekozen. Tijdens de Algemene Vergadering waarop zij geïnstalleerd werden, traden voorzitter Eke Zijlstra en bestuurslid Harry Gosselink af.

Koerswijziging
Kitty Bouten, Arjen van Zon en Henk Jansen staan voor een beleid dat uitgaat van de kracht van de beroepsgroep. Fysiotherapie is belangrijk voor de besparing van kosten in de zorg. Fysiotherapie draagt bij aan besparing van de kosten van verzuim en het behoud van zelfredzaamheid van ouderen. Fysiotherapie is daarbij de drager van de aanvullende verzekeringen en de patiënttevredenheid is hoog. Die kracht willen de nieuwe bestuursleden gaan inzetten.

Achtergrond
Kitty Bouten is praktijkeigenaar en bewegingswetenschapper met ervaring in meerdere bestuurlijk functies. Arjen van Zon is vennoot in een maatschap voor fysiotherapie en tot voor kort voorzitter van FysioGroep Haaglanden, een regionale organisatie van fysiotherapeuten. Naast fysiotherapie heeft hij een rechtenstudie afgerond. Henk Jansen is mede-eigenaar van drie praktijken en ondernemer.