Toename van aantal letselschadeclaims na medische fouten

De Nederlandse Rechtsbijstand Groep (NRBG) presenteert op haar website kerninformatie over letselschadeclaims in 2014. De online cijfers hebben betrekking op het aantal gevallen van letselschade en de verdeling naar oorzaak en plaats. Opvallend is de relatief snelle stijging van het percentage letselschadeclaims als gevolg van medische fouten.

De NRBG vertegenwoordigt advocaten, juristen en registerexperts in Nederland die betrokken zijn bij letselschadeclaims. Op basis van eigen onderzoek en onderzoek door derden presenteert de NRBG een aantal belangrijke cijfers. In 2014 hadden meer dan 6,9 miljoen Nederlanders schade door letsel. Dat komt neer op ongeveer één ongeval met letsel per huishouden.

Claims na letselschade
Een groot deel (circa 80 procent) van deze ongevallen leidt niet tot een claim. Ze vinden plaats in een privéomgeving waarbij geen tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. De NRBG heeft de andere 20 procent van de letselgevallen onderzocht. Representatief hiervoor zijn de 6.234 claims die in 2012, 2013 en 2014 werden behandeld door de bij de NRBG aangesloten professionals.

Sterke stijger: claims na medische fouten
De samenstelling van de top-3 van oorzaken is ongewijzigd. Het verkeer is met 42 procent nog steeds goed voor het leeuwendeel van de letselschadeclaims, gevolgd door ongevallen in de werkomgeving en medische fouten, beide goed voor 20 procent. Volgens de NRBG is er een duidelijke trend zichtbaar. Het percentage claims als gevolg van verkeersongevallen daalt elk jaar substantieel. Ook in de werkomgeving lijkt het beter te gaan en is een dalende trend zichtbaar. Het aantal claims als gevolg van medische fouten stijgt echter opvallend snel: van 1 procent in 2012 en 13 procent in 2013 tot 20 procent in 2014.

Grootste plaatsen, meeste letselschadeclaims
De NRBG projecteert de cijfers op een kaart van Nederland. Er is een duidelijke link tussen het aantal inwoners en het aantal letselgevallen. Wel ontbreken Breda en Nijmegen – beide top-10 plaatsen van Nederland – in de top-10 van het aantal letselschadeclaims. De inwoners van deze steden lijken er dus relatief goed vanaf te komen. Zoetermeer scoort daarentegen relatief hoog.