Uitwisseling gegevens tussen huisartsen en fysiotherapeut

Het Informatieberaad Zorg heeft op maandag 20 april de informatiestandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut van toepassing verklaard. Gebruik en implementatie van de standaard ondersteunt de samenwerkingsafspraken die in 2010 door het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn gemaakt. De implementatie van de standaard leidt tot kwaliteitsverbetering. Die wordt bereikt doordat zorginhoudelijke gegevens efficiënt worden uitgewisseld tussen huisarts en fysiotherapeut. Hierbij is sprake van een eenmalige vastlegging aan de bron en meervoudig hergebruik. Voor de huisartsen en fysiotherapeuten betekent dit een vermindering van de administratieve belasting. De uitwisseling van de gegevens is bovendien patiëntvriendelijker omdat de patiënt niet bij elke zorgverlener opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Door het besluit van het Informatieberaad is nu vastgesteld dat deze informatiestandaard geïmplementeerd moet worden, hetgeen ook richting geeft aan de EPD-leveranciers.

Achtergrondinformatie
Het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF) hebben in 2010 een gezamenlijke richtlijn ontwikkeld voor de overdracht van zorginhoudelijke gegevens van de patiënt. In deze samenwerkingsrichtlijn wordt beschreven welke gegevens de ontvangende partij verwacht om hem/haar in staat te stellen de kwaliteit van zorg te verlenen die de patiënt op basis van richtlijnen mag verlangen. Die samenwerkingsrichtlijn is op verzoek van betrokken partijen door Nictiz uitgewerkt in een standaard die in 2013 is gepubliceerd.
Het Informatieberaad- een initiatief van het Ministerie van VWS- wil sturing en regie bieden op het gebied van de informatievoorziening in de zorg.