Unieke opleiding POH speelt in op toekomst huisartsenzorg

Door de vergrijzing en toenemende complexe zorgvraag, hebben huisartsen steeds meer behoefte aan professionele ondersteuning van praktijkondersteuners (POH). CareFirst speelt hierop in door, in samenwerking met Breederode Instituut, een unieke leer/werk opleiding aan te bieden. In een half jaar worden doktersassistenten en verpleegkundigen opgeleid tot POH, waarna zij een contract krijgen, voor een periode van ten minste 2 jaar. Het opleidingstraject start in januari 2016.

Unieke samenwerking
CareFirst en Breederode zijn beiden actief en wel bekend in de gezondheidszorg: CareFirst als gespecialiseerde uitzendorganisatie in de zorg en Breederode als opleider in zorg en welzijn. Dé ideale match voor het aanbieden van dit unieke opleidingstraject met baangarantie!

Breederode, dat nauw samenwerkt met de Hogeschool van Rotterdam, geeft de incompany opleiding tot POH-S op het hoofdkantoor van CareFirst in het midden van het land (Huis ter Heide, gemeente Zeist). Het betreft een full-time opleiding, waarbij theorie en stage worden gecombineerd. Op deze manier kunnen de studenten de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen. De POH-opleiding wordt vormgegeven door experts uit het werkveld. Naast onderwerpen als COPD, astma, ouderenzorg en diabetes komen ook onderwerpen aan bod als communicatie, maatschappelijk handelen en samenwerken.

Om alle studenten binnen een half jaar de erkende en geaccrediteerde opleiding te laten behalen, wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke begeleiding. Zodra de opleiding is afgerond, detacheert CareFirst de POH’ers bij huisartspraktijken en gezondheidscentra.

Karin Samplonius-van Markus, Directeur CareFirst: “Door de toenemende vergrijzing in onze samenleving en een versobering van het basispakket hebben wij in Nederland steeds meer te maken met patiënten die regelmatig bij de huisartsenpraktijk aankloppen voor langdurige zorg en behandeling. De praktijkondersteuner ondersteunt en ontlast de huisarts bij het zorgen voor en behandelen van deze patiënten. Het werk van de POH’er is dan ook heel afwisselend en zorginhoudelijk interessant om te doen. CareFirst heeft veel en goede ervaringen met het leveren van flexibel personeel bij huisartsenpraktijken en gezondheidscentra door heel het land. Wij merken een toenemende behoefte aan praktijkondersteuners en verwachten dat wij met deze unieke incompany opleiding hierin kunnen voorzien.”