Veilige huisartsenzorg: de patiënt is aan zet

Op de huisartsenpost kunnen sinds 1 januari alleen nog maar medische gegevens uitgewisseld worden als de patiënt daarvoor vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij de huisarts en apotheek. Veel patiënten hebben hun toestemming nog niet geregeld waardoor waarnemend artsen het in de avonduren, ’s nachts en in de weekenden zonder actuele gegevens moeten stellen. “De patiëntveiligheid is in het gedrang” vindt Yvonne Guldemond, Medisch Directeur van zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg en huisarts te Ubachsberg.

In Zuid-Limburg zijn bovengemiddeld veel patiënten die kampen met chronische aandoeningen zoals suikerziekte, hartklachten en longaandoeningen . Die patiënten gebruiken vaak meerdere medicijnen tegelijkertijd. Voor die groep is het van belang dat zorgverleners – als het nodig is – kunnen beschikken over alle relevante informatie. Maar uit de cijfers blijkt dat juist Limburg achterblijft als het gaat om het percentage inwoners dat tot nu toe toestemming heeft gegeven.

“Patiënten zijn aan zet: alleen met hun toestemming kunnen zorgverleners gegevens uitwisselen die nodig zijn om veilige medische zorg te leveren.” – Yvonne Guldemond
“Met name voor chronisch patiënten is dat van cruciaal belang. Niet alleen op de huisartsenpost, maar ook in mijn eigen praktijk wil ik kunnen beschikken over de informatie die mijn collega’s over het medicijngebruik van mijn patiënt hebben en of hij op de huisartsenpost is geweest.” – Yvonne Guldemond.

Zo werkt toestemming geven
Patiënten geven hun toestemming door het toestemmingsformulier bij hun huisarts of apotheek in te leveren. Om het geven van toestemming makkelijker te maken, werken zorgverleners in Oostelijk Zuid-Limburg met combinatieformulieren. Daarmee kunnen patiënten hun toestemming in één keer voor zowel huisarts als apotheek regelen.
Toestemming geven kan ook online op www.ikgeeftoestemming.nl (vereist DigiD met sms-functie). Op deze website is ook meer informatie te vinden.

Elektronische uitwisseling geef de patiënt meer inzicht
Nadat een patiënt toestemming heeft gegeven, kan hij inzicht krijgen in welke zorgverlener op welk moment welke gegevens heeft ingezien. Dat kan door zelf op www.vzvz.nl een inzage-overzicht op te vragen of door een abonnement te nemen op de LSP-meldingen. De patiënt ontvangt dan een e-mail als zijn gegevens zijn ingezien door een zorgverlener. Dat maakt de gegevensuitwisseling volledig transparant.