Verbetering zorg voor patiënten na hartinfarct

Een hartinfarct is een levensbedreigende gebeurtenis en heeft grote impact op een patiënt en de naasten. Patiënten zijn positief over de medische zorg die zij krijgen maar geven aan meer behoefte te hebben aan informatie, meer emotionele ondersteuning en beter op elkaar aansluitende zorg. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in samenwerking met De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting een blauwdruk gepresenteerd voor het begeleiden van de patiënt na een hartinfarct. Het doel is de zorg voor patiënten ná een hartinfarct verder te verbeteren en de patiënt te informeren en te begeleiden bij het oppakken van het leven.

Mensen die een hartinfarct hebben gehad liggen tegenwoordig kort in het ziekenhuis. Tijdens de opnametijd zorgen ziekenhuizen dat de patiënt goed voorbereid naar huis gaat. Maar kort na het doormaken van een hartinfarct, is een patiënt vaak weinig ontvankelijk voor informatie. Eenmaal thuis komen de vragen en vaak ook de angst voor een nieuw infarct.

De blauwdruk voor het postinfarct traject speelt in op deze situatie. De patiënt krijgt voorlichting, emotionele steun en praktische informatie over het omgaan met een hartziekte. Daarnaast komt aan de orde hoe de patiënt zijn risico op hart- en vaatziekten kan verlagen met medicijnen en een gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van hoge bloeddruk, cholesterol en stoppen met roken. De zorg start één tot twee weken na ontslag met een bezoek aan de postinfarct polikliniek. Daarna volgt hartrevalidatie. Hartrevalidatie helpt bij het herstel en geeft patiënten weer vertrouwen in het lichaam. Na de hartrevalidatie wordt de overdracht naar zorg van de huisarts goed voorbereid.

Cijfers hartinfarct
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Wat betreft het acute hartinfarct worden per jaar ca. 30.000 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In 2012 overleden 3514 mannen en 2681 vrouwen aan een hartinfarct.