Medicatie ouderen: eerst oordelen, dan afbouwen

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters wil dat ouderen in de toekomst niet standaard bloeddruk- en cholesterolverlagers krijgen voorgeschreven. Prima, maar geef éérst een medicatiebeoordeling. Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Door verkeerd medicijngebruik belanden duizenden ouderen in het ziekenhuis. Een check door apotheek en huisarts kan veel ellende voorkomen. Afbouw vraagt om maatwerk.”

Tachtiger moet van de pil af’, kopte Trouw woensdag. De geriaters stellen dat het standaard pillen slikken de kans vergroot dat mensen vallen, met voor ouderen ernstige gevolgen. Manon Vanderkaa: “Medicatie vergroot inderdaad het risico op vallen. Onze vereniging besteedt daaraan veel aandacht in onze veiligheidstrainingen. Maar waar het gaat over medicatie, is er enorme winst te boeken als artsen, apothekers én zorgverzekeraars prioriteit geven aan zorg voor alle ouderen die meerdere medicijnen slikken.”

Zeker 750.000 Nederlandse 65-plussers slikken dagelijks minstens 5 medicijnen. Binnen deze grote groep ouderen gebruiken 200.000 er zelfs meer dan 9. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot ernstige bijwerkingen en ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, vaak met ziekenhuisopnames tot gevolg.

Medicatiebeoordeling
De Unie KBO maakt al zo’n 5 jaar werk van grotere medicatieveiligheid. Zo waren wij in 2012 nauw betrokken bij de richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Huisarts en apotheker beoordelen daarbij jaarlijks met de patiënt het medicijngebruik, om te kijken wat er beter kan. Zo’n 350.000 ouderen vallen binnen de criteria voor zo’n beoordeling. Toepassing van de richtlijn blijft echter ver achter bij de verwachtingen. Het huidige ambitieniveau is ronduit stuitend. De Unie KBO stelt daarom momenteel alles in het werk om het schip vlot te trekken. “Dit aantal moet snel omhoog, vandaar dat we nu wederom alle partijen benaderen”, aldus directeur Manon Vanderkaa. “Zelfs de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is inmiddels door ons ingeschakeld.”
Ook goede voorlichting helpt Sinds enkele maanden organiseren de Unie KBO en de koepel van apothekers, de KNMP, samen een reeks van informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen en om misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de bezoekers waren zeer tevreden. “Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken en hun welzijn en veiligheid te vergroten”, aldus Manon Vanderkaa.