Voorkomen ziekteverzuim kan door inzet Professional Organizer

hooikoortsZiekteverzuim door infostress neemt drastisch toe, maar kan in veel gevallen worden voorkomen door tijdige inzet van een Profesisonal Organizer, zo blijkt uit het effectiviteitsonderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers. Veel werknemers hebben door de 24-uurs economie en alle moderne communicatiemiddelen last van infostress. De geboden informatiestromen kunnen niet snel genoeg verwerkt worden, en in combinatie met andere stressfactoren kan dit leiden tot een structurele stresssituatie, met verzuim tot gevolg. Professional organizing blijkt een positief effect te hebben op infostress.

De problemen met onder andere een overvolle e-mailbox en de onoverzichtelijke werkvoorraad nemen fors af door de begeleiding van een Professional Organizer. Dat blijkt uit onderzoek* naar de effectiviteit van de dienstverlening van Professional Organizers door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Gemiddeld heeft 1 op de 7 werkenden last van werkstress. En als stress de verzuimoorzaak is, zitten medewerkers gemiddeld 180 dagen thuis (ArboNeD, 2014).

Er zijn veel oorzaken van werkstress zoals psychische werkstress, disbalans tussen werk en privé, teveel werk in combinatie met privéproblemen, baanonzekerheid door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en inefficiënte werkgewoontes. Moderne communicatiemiddelen en niet te vergeten onze 24-uurs economie zijn daar het afgelopen decennium nog als belangrijke factoren van werkstress bijgekomen.

Niet iedereen kan voldoende structureren en organiseren, en voor een door stress geplaagde medewerker kan het gebrek aan overzicht de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Toch is er organisaties veel aan gelegen ervoor te zorgen dat medewerkers niet langdurig uitvallen door overspannenheid of een burn-out, en te werken aan duurzame inzetbaarheid. Helemaal nu er in de afgelopen tijd door ontslagen en reorganisaties veel minder mensen dan voorheen, dezelfde werkzaamheden moeten uitvoeren.

Maar hoe geef je een medewerker die structuur en overzicht mist, de begeleiding die hij of zij nodig heeft? Het effectiviteitsonderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers* (NBPO) geeft de sterke indicatie dat respondenten na begeleiding door een Professional Organizer, hun werk een stuk beter georganiseerd hebben. Ze hebben meer overzicht en hebben efficiënter en effectiever leren werken. Uit hetzelfde effectiviteitsonderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder de respondenten die begeleid zijn door een lid van de NBPO, in twee jaar tijd met 20 % is afgenomen. Professional Organizers kunnen de rust, ruimte en het overzicht creëren waar het een gestresste medewerker aan ontbreekt.

Anke Algera, voorzitter van de NPBO: “Werkgevers verwachten dat iedereen zijn/haar werk wel kan organiseren, maar niet iedereen heeft voldoende kennis en vaardigheden op zak om structuur te scheppen in een overvolle mailbox of de baas te worden over de waan van de dag. Als de juiste vaardigheden worden aangeleerd, kan een deel van de infostress-gerelateerde problemen voorkomen worden.”

Investeringen in stress-preventie leveren uw bedrijf veel op: lager ziekteverzuim, hogere effectiviteit en betrokken medewerkers. Kortom, een betere duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

* http://www.nbpo.nl/professional+organizer+zakelijk/effectiviteitsonderzoek

* Het onderzoek is in de periode oktober 2012 tot oktober 2014 uitgevoerd door Research2Evolve onder klanten van NBPO