Walcheren krijgt innovatief woonproject voor dementerenden

Midden in de Middelburgse Stromenwijk nabij het Park Toorenvliedt wordt op dit moment een nieuw kleinschalig verpleeghuis gebouwd voor mensen met geheugenproblemen.

Medio juli opent Dagelijks Leven hier haar nieuwe woonzorgvoorziening, Het Toorenhuis, voor mensen met dementie. Dagelijks Leven biedt haar bewoners zorg en ondersteuning in een vertrouwde en huiselijke omgeving. De voorziening biedt plaats aan 20 bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen studio. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimten, zoals een huiskamer, een grote woonkeuken en een mooie tuin, waar de bewoners individueel of gezamenlijk, net als thuis, aan activiteiten kunnen meedoen. Om deze kleinschalige wijze van zorg en ondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen, ligt de huur van de studio’s onder de huurtoeslaggrens.

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Het Toorenhuis. Er worden 20 studio’s gecreëerd en de voorziening voldoet aan alle eisen en wensen om uitstekende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Het huis wordt gebouwd aan de Mastgatstraat op de voormalige plek van de basisschool Cederhof, die nu onderdeel uitmaakt van de Brede School Stromenwijk.

Dagelijks Leven is een initiatief van de Freya Groep uit Apeldoorn. De opening van de voorziening in Middelburg valt binnen een reeks van meerdere locaties die in de komende vijf jaar gerealiseerd gaan worden. Dagelijks Leven is speciaal opgericht om op een kleinschalige manier de beste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en overige geheugenproblemen. Volgens landelijke prognoses krijgt de bevolking steeds vaker te maken met deze problematiek. Dagelijks Leven is een alternatief voor de bestaande grootschalige en vaak onpersoonlijke verpleeghuizen.

De zorg en ondersteuning van Dagelijks Leven is gericht op het voortzetten van de wijze waarop men thuis ook gewend was te wonen. Dat wil zeggen dat de zorg en ondersteuning op de achtergrond wordt gezet. Uiteraard hebben de professionele medewerkers de juiste kennis en expertise. De benadering is echter anders vormgegeven. De bewoners worden ondersteund in hun dagelijks leven en zorg is daar een onderdeel van. Er wordt vooral ingezet op kwaliteit van leven en een persoonlijke en huiselijke benadering, net als thuis. Er is bijvoorbeeld een grote woonkeuken aanwezig, waarbij de cliënten gestimuleerd worden om mee te helpen koken. Bewoners die altijd met plezier in hun eigen tuin hebben gewerkt, kunnen ook hier aan de slag in de grote tuin om het pand heen. Het uitgangspunt is om de bewoners in hun eigen waarde te laten en zoveel mogelijk te stimuleren hun leven voort te zetten zoals ze dat altijd hebben gedaan, ondanks de beperkingen die ze nu ondervinden als gevolg van de dementie en geheugenproblematiek.

De medewerkers van Dagelijks Leven maken graag de verbinding met bewoners uit de omgeving en er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar mogelijkheden om de bewoners van Het Toorenhuis, net als de reguliere bewoners, deel uit te laten maken van de wijk. We maken gebruik van de diensten en mogelijkheden van vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners. Boodschappen doen we bij de lokale middenstand en de bewoners maken gebruik van de lokale eerstelijnsvoorzieningen, zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeuten en soortgelijke disciplines.