KNCV Tuberculosefonds brengt HIV- en TBC-experts samen in New York

“Samenwerking moet verbeteren om meer levens te redden en verspreiding tegen te gaan”

Voor het eerst in de geschiedenis staat woensdag 26 september een bijeenkomst van de Verenigde Naties in het teken van tuberculose. Hieraan voorafgaand organiseert KNCV Tuberculosefonds een ontbijtsessie met TBC- en HIV-experts, politici en donoren in het VN hoofdkwartier in New York. “We gaan daar met de vuist op tafel slaan. De samenwerking moet verbeteren om meer levens te redden,” aldus Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds.

Het feit dat TBC nu op de hoogste politieke agenda staat, maakt duidelijk dat wereldleiders ongerust zijn over de humanitaire en economische gevolgen van de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Jaarlijks sterven 1,6 miljoen mensen aan TBC. Multiresistente TBC is een enorm probleem en de ziekte slaat hard om zich heen onder mensen met HIV. Onnodig, want TBC is goed te behandelen.

Een betere samenwerking tussen HIV- en TBC-bestrijdingsprogramma’s is één van de vlakken waarop veel winst te behalen valt. KNCV Tuberculosefonds, hét internationale expertisecentrum op het gebied van TBC-bestrijding, maakt zich daar al ruim 15 jaar hard voor en kreeg onlangs bijval van Bill Clinton. Tijdens de internationale Aidsconferentie afgelopen juli in Amsterdam, onderstreepte de voormalige Amerikaanse president dat TBC- en HIV-bestrijding hand in hand moeten gaan. Clinton: “Deze conferentie zou mensen eraan moeten herinneren dat tuberculose nog steeds de grootste moordenaar is van mensen met HIV.”

Ontbijtsessie – Leave no one behind
In New York neemt KNCV Tuberculosefonds nu opnieuw het voortouw. Kitty van Weezenbeek: “Onze projecten tonen aan dat we door een goede samenwerking meer personen met TBC en HIV opsporen, ze beter kunnen behandelen en ook gezondheidssystemen ontlasten.  Dit moeten we wereldwijd tot norm maken. Om dat af te dwingen, brengen wij alle hoofdrolspelers samen. Het is tijd  dat donoren, politiek, en experts deze TB/HIV samenwerking omarmen en concrete stappen zetten …”

Naast Van Weezenbeek spreekt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) woensdag bij de ontbijtsessie met de titel ‘Leave no one behind: Scaling up integrated people-centred TB/HIV care towards universal health coverage’. De Nederlandse en Japanse overheden zijn co-host. Andere sprekers zijn onder andere Mr. Peter Sands (Global Fund), Irene Koek (USAID), Dr. Tedros Ghebreyesus (WHO), Mr. Michel Sidibe (UNAIDS) en Dr. Eric Goosby (speciale VN-gezant voor tuberculose). Evenals mensen uit door TBC-getroffen gemeenschappen en leiders van tbc-bestrijdingsprogramma’s in Nigeria en Zuid-Afrika.

Daarna is het de beurt aan de wereldleiders tijdens de VN-bijeenkomst. Hun steun en politieke commitment is noodzakelijk om de slagkracht tegen TBC op álle vlakken te kunnen vergroten.

Livestream side event, woensdag 26 september 13.30 – 15.30 uur. https://www.facebook.com/KNCVTuberculosisFoundation/

Livestream VN-bijeenkomst over tuberulose, woensdag 26 september. http://www.un.org/webcast/schedule/latest.html

Studie oudere niertransplantatiepatiënten

Onderzoekers OPTIMIZE nierstudie Gelder Betjes HesselinkOnderzoekers van de sectie Nefrologie & Transplantatie gaan bij oudere niertransplantatiepatiënten onderzoeken of een aangepast afweeronderdrukkend behandelschema leidt tot betere resultaten.

Van ZonMw
De studie is mogelijk dankzij een subsidie van € 1.2 miljoen van ZonMw. De ontvangers zijn dr. Dennis Hesselink, dr. Michiel Betjes, prof. Carla Baan en prof. Teun van Gelder. Hun studie heet OPTIMIZE.

Beter leven
Patiënten met het laatste stadium van nierfalen komen in aanmerking voor een niertransplantatie. Na een succesvolle transplantatie neemt de levensverwachting toe en verbetert de kwaliteit van leven. Daarbij is een niertransplantatie goedkoper dan dialyse.

Duizend transplantaties
In Nederland worden per jaar zo’n duizend niertransplantaties uitgevoerd, in acht transplantatiecentra. Eenvijfde ervan vindt plaats in het Erasmus MC. Daar wordt meer dan de de helft uitgevoerd met een nier van een levende donor, veelal een familielid, partner of vriend(in).

Boven 65 jaar
Dr. Hesselink: “Zo’n een op de drie van de getransplanteerde patiënten in Nederland, ook in het Erasmus MC, is ouder dan 65. De leeftijd is een belangrijke voorspeller voor de uitkomst van een niertransplantatie. Anders dan bij jongeren, hebben oudere patiënten een hoger risico om te overlijden aan kanker en infecties, maar is hun risico om de nier aan een afstoting te verliezen juist kleiner.”

Logo Optimize trialMildere behandeling
“Hun kleinere risico op afstoting heeft te maken met de veroudering van het immuunsysteem. Het lijkt dus logisch om oudere patiënten een mildere afweeronderdrukkende behandeling te geven dan jongeren. Een tweede overweging voor een mildere behandeling is dat nieren van oudere donoren preferentieel worden toegewezen aan oudere patiënten. De conditie van deze oudere nieren is veelal minder in vergelijking met die van jongere donoren.”

Medicatie aangepast
Omdat ouderen een lagere kans op afstoting hebben en een groter risico lopen om aan een infectie te overlijden, wordt in deze studie onderzocht of een aangepast immunosuppressief behandelschema tot betere uitkomsten zal leiden. De ene helft van de patiënten zal worden behandeld met de standaard immunosuppressieve therapie na niertransplantatie. Dat bestaat uit de drie medicijnen tacrolimus, mycofenolzuur en prednisolon. De experimentele groep zal worden behandeld met een aangepast schema. Daar wordt het afweeronderdrukkende mycofenolzuur vervangen door everolimus én de dosering tacrolimus sterk verlaagd.

Minder tacrolimus
De onderzoekers verwachten dat de lagere blootstelling aan tacrolimus bij 65-plussers zal leiden tot een verbeterde niertransplantaatfunctie, een afname van het aantal complicaties en een toename van de kwaliteit van leven. In totaal zullen 380 niertransplantatiepatiënten van 65 jaar of ouder meedoen aan deze studie. Zeven van de acht Nederlandse transplantatie centra nemen deel, en ook het Leuvense transplantatiecentrum. Naast het geld van ZonMw betaalt de industrie € 0.5 miljoen mee aan dit onderzoek.

De coördinatie van OPTIMIZE is in handen van het Erasmus MC en UMCG (Groningen).

Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab was al beschikbaar als zogenaamde monotherapie voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Door de prijsafspraken wordt het middel vanaf 1 september voor deze patiënten ook vergoed uit het basispakket als het gebruikt wordt in combinatie met andere middelen.

De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting. Daarnaast verlaagt de leverancier de openbare prijs met 7,7%. De afspraken gelden tot en met 2021.

Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier kan de uitkomst van de onderhandelingen niet openbaar gemaakt worden. Wel kan een totaalbeeld gegeven worden. In 2015 en 2016 hebben prijsonderhandelingen met farmaceuten geleid tot een totale besparing van 155 miljoen euro. De resultaten over 2017 worden later dit jaar bekend.

Sluis

Daratumumab werd vanwege de hoge kosten in de ‘sluis’ geplaatst. Dat houdt in dat het middel niet vergoed werd om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. Het onderhandelen gebeurde op advies van het Zorginstituut Nederland. Zij hebben becijferd dat de totale kosten voor daratumumab in de twee betreffende combinatiebehandelingen zou kunnen oplopen tot 57 miljoen euro per jaar als er geen prijsafspraken gemaakt zouden worden.

In de prijsafspraken die nu zijn gemaakt, is ook rekening gehouden met de combinatietherapie waarmee daratumumab ingezet kan worden als startbehandeling voor patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. De Committee for Medicinal Products for Human Use van de European Medicines Agency heeft op 26 juli 2018 heeft een positieve opinie afgegeven voor gebruik bij deze patiënten.