Bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de monitor over 2015 van het bevolkingsonderzoek darmkanker naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat het bevolkingsonderzoek naar verwachting verloopt. Darmkanker wordt in een vroeg stadium opgespoord en de deelname is in 2015 licht gestegen. Met een deelnemerspercentage van 72,6% heeft Nederland wereldwijd de hoogste deelname aan een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Darmkanker voorkomen

In 2015 namen 850.000 mensen deel aan het bevolkingsonderzoek. Bij bijna 3700 mensen werd na vervolgonderzoek kanker ontdekt. Bij meer dan 20.000 deelnemers was er sprake van zogenaamde adenomen (poliepen) die zijn verwijderd. Adenomen kunnen voorlopers van darmkanker zijn. Door ze te verwijderen wordt darmkanker voorkomen.

Minder sterfgevallen

Minister Schippers: “Ik ben ongelooflijk blij dat het bevolkingsonderzoek zo goed loopt. Dat is te danken aan het harde werk van onze verpleegkundigen en medisch specialisten. De resultaten zijn er dan ook naar. Er zullen uiteindelijk minder mensen sterven aan darmkanker. Niet alleen door het voorkómen van darmkanker door poliepen te verwijderen, maar ook omdat je mensen eerder opspoort. Daardoor is de behandeling vaak minder zwaar en heeft de arts meer mogelijkheden voor behandeling. Dit scheelt veel leed bij patiënten en hun naasten”.
Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is in 2014 gestart en wordt gefaseerd ingevoerd. Het is bedoeld voor mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar; dat zijn ongeveer 4.4 miljoen mensen in 2019 als het bevolkingsonderzoek volledig is ingevoerd.