Onderzoek Vilans bevestigt: EHealth ontlast mantelzorgers

Leefstijlmonitoring voor steeds meer ouderen bereikbaarDe eHealthoplossing Leefstijlmonitoring verbetert het leven van de mantelzorger. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Vilans in Friesland. Leefstijlmonitoring blijkt vooral meerwaarde te hebben voor mantelzorgers: het zorgt bij de meerderheid van de mantelzorgers voor meer gerustheid en minder belasting.

Stressreductie
Om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen is er Leefstijlmonitoring. Dat is eenvoudige technologie die langzame veranderingen in het dagelijkse leefpatroon van alleenwonende mensen met dementie kan detecteren en terugkoppelen naar mantelzorgers en zorgprofessionals. Henk Herman Nap, eHealth expert bij Vilans: ‘familieleden zitten vaak met hele basale vragen over bijvoorbeeld hun vader in de maag. Eet hij wel goed? Gaat hij wel naar de wc? In plaats van elke dag te bellen, kan dit makkelijk gemonitord worden via eHealth. Bovendien is de informatie die je uit een telefoongesprek krijgt niet altijd betrouwbaar. Je vader is immers dement, soms weet hij niet of hij gegeten heeft. Door inzet van eHealth heb je die zekerheid wel. Je zit dan toch wat relaxter op de bank’. Dit wordt ondersteund door de onderzoeksresultaten. Mantelzorgers voelen zich dankzij Leefstijlmonitoring geruster over de situatie van de persoon met dementie.

Kosten en baten
Tijdens het onderzoek werkte Vilans ook aan een maatschappelijke businesscase voor Leefstijlmonitoring, deze bleek positief. De directe opbrengst voor de zorgorganisatie is echter gering. ‘Het lastige is dat kosten en baten op verschillende plekken liggen’, aldus Nap. Het grootste deel van de opbrengsten van Leefstijlmonitoring landen bij de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Zonder initiële investeringsgelden en het delen van de behaalde opbrengsten tussen zorgverzekeraar/zorgkantoor en zorgorganisatie (shared savings), is het voor een zorgorganisatie niet haalbaar om Leefstijlmonitoring aan te bieden binnen de Zorgverzekeringswet. De recent gepubliceerde ‘Handreiking contractering thuiszorgtechnologie’ beschrijft hoe je als zorgorganisatie aanspraak kunt maken op financiering van Leefstijlmonitoring binnen de Zorgverzekeringswet. Gezien de opbrengsten voor de mantelzorgers zou het te onderbouwen zijn dat een cliënt of mantelzorger ook zelf bijdraagt in de kosten.

Onderzoek
Voor de groep ouderen met dementie die afhankelijk wordt van ondersteuning van een familielid of professionele zorg wordt al een tijd gezocht naar oplossingen via technologie.  Deze eHealthoplossing is er in de vorm van Leefstijlmonitoring. Eenvoudige technologie die inzicht geeft in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende cliënten.

Vilans onderzocht binnen het project Leefstijlmonitoring in Friesland over een periode van driehonderd dagen de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers dementie met Leefstijlmonitoring. Doel van het onderzoek in Friesland was inzicht krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met Leefstijlmonitoring, waaronder de frequentie en manier van het gebruik en de meerwaarde. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre de toepassing van Leefstijlmonitoring tot een reductie in de ervaren belasting leidt bij mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek bestond uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de vorm van interviews en vragenlijsten.