KWF besteedt recordbedrag van ruim 154 mln Euro in 2014

Het 65ste jubileumjaar werd voor KWF Kankerbestrijding een bijzonder jaar. Een jaar waarin we een recordbedrag van Euro 154,1 miljoen besteedden aan onze doelstellingen: meer genezing, minder kanker en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. In 2014 heeft KWF Kankerbestrijding een opbrengst mogen ontvangen van maar liefst 135,8 miljoen euro, waarvan ruim Euro 110 miljoen eigen fondsenwerving betrof.

“Kanker is helaas nog steeds doodoorzaak nummer 1 en daarom is kankerbestrijding nog hard nodig. De afgelopen jaren hebben we gezien dat we met het geld van de gulle gevers en actienemers van KWF Kankerbestrijding het verschil kunnen maken. Het percentage van mensen dat kanker overleeft stijgt nog steeds. We zetten in op een versnelling in het kankeronderzoek en gaan grote stappen maken. Samen komen we steeds dichterbij”, aldus Michel Rudolphie algemeen directeur KWF Kankerbestrijding.

Van de ontvangen middelen besteedden we in 2014 113% aan de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding. Dat dit bedrag hoger is dan de inkomsten uit 2014 komt door de extra bestedingen uit het bestemmingsfonds Alpe d’Huzes/KWF fonds. Afgelopen jaar hadden we een kostenpercentage eigen fondsenwerving van 14,3% (ruim binnen de CBF-norm die aangeeft dat deze kosten niet meer dan 25% van de eigen opbrengsten mogen bedragen).

Opbrengsten
De opbrengsten uit nalatenschappen (41,6 miljoen euro) en de opbrengsten uit donaties en giften (43,9 miljoen euro) blijven het grootste deel van de inkomsten uitmaken. Maar ook vele duizenden mensen zamelden geld in voor KWF Kankerbestrijding. Van de deelnemers aan de Alpe d’HuZes tot scholieren die statiegeld op flessen innen – hun acties zijn naast origineel en creatief ook heel effectief (21,3 miljoen euro). De jaarlijkse collecte, in de eerste week van september, bracht 6,2 miljoen euro op.

Terugblik jubileumjaar
2014 was een jaar met grote impact op onze organisatie. Een jaar waarin sterk de nadruk op lag op een aantal speerpunten; aandachtsgebieden waar KWF zich gedurende de afgelopen beleidsperiode extra voor heeft ingezet. Een rookvrij Nederland, onderzoeksresultaten snel bij de patiënt, betere kwaliteit van zorg en het opzetten van het online patiëntenplatform KankerNL. Uit deze speerpunten hebben wij veel kennis gehaald, die een fundament heeft gelegd voor het opstellen van onze nieuwe beleidsvisie 2015-2019. Ook focusten we ons het afgelopen jaar op een nieuwe structuur voor onze onderzoekersfinanciering. Met deze nieuwe structuur verwachten we de onderzoeksresultaten sneller en beter bij de patiënt te krijgen.