Home Instead Thuisservice anticipeert op palliatieve zorgplannen Van Rijn

Home Instead Thuisservice maakt het al geruime tijd mogelijk dat mensen in de laatste levensfase langer thuis blijven wonen en daar kunnen overlijden. De vorige week door staatssecretaris Van Rijn gepresenteerde plannen voor de Palliatieve Zorg sluiten dan ook naadloos aan op de huidige dienstverlening van Home Instead Thuisservice.

Met de campagne ‘Zorg in de laatste levensfase’ neemt Home Instead het initiatief om haar palliatieve zorg en dienstverlening nog verder te specialiseren.

Alle medewerkers van Home Instead worden speciaal getraind in palliatieve zorg. Hiervoor is door Home Instead een specifiek trainingsprogramma ontwikkeld, dat al in wereldwijd 18 landen succesvol wordt aangeboden. Kernelementen zijn persoonlijke aandacht en het versterken van de zelfregie van de persoon in de laatste levensfase en diens familie.

Het is vaak te druk rond het bed, er zijn te veel gezichten en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners hapert. Met de brochure ‘Zorg in de laatste levensfase’ biedt Home Instead gerichte informatie aan voor mantelzorgers, zodat zij zelf langer en beter de zorg voor hun dierbare naaste kunnen volhouden.