Oncologische samenwerking Nederland en Colombia

Onder toeziend oog van minister Edith Schippers (VWS) hebben het Colombiaanse Nationaal Kanker Instituut (INC) en het Erasmus MC / Netherlands Institute for Health Sciences (EMC/NIHES) vrijdag een academische samenwerkingsovereenkomst getekend. Kern daarvan is dat Colombiaanse artsen en artsen in wording in het EMC worden opgeleid, er uitwisselingen van medische studenten komen en er gezamenlijk onderzoek wordt verricht. Ziekenhuiszorg in Colombia is van een relatief hoog niveau en biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven en instellingen in de topsector Life Sciences & Health.

Het INC is een van de weinige ziekenhuizen in Colombia waar vrijwel alle oncologische behandelmethodes worden aangeboden en is bovendien een adviesorgaan voor de Colombiaanse overheid. Schippers, die een werkbezoek aan Colombia aflegt, was voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Daarbij is in het kader van de wereldwijde anti-tabaksdag op 31 mei, aandacht gevraagd voor de verwoestende gevolgen van roken. De bewindsvrouwe bezocht onder andere de kinderafdeling van het INC. Het motto van de bijeenkomst was: “5 minuten kunnen leiden tot vele mooie dingen of kunnen tot as vergaan. Verspil geen tijd aan een sigaret”.

Eerder vandaag sprak Schippers in Bogota met haar collega Alejandro Gaviria Uribe over onder andere de drugsproblematiek. De Colombiaanse autoriteiten voerden altijd een streng anti-drugsbeleid, maar zetten nu in op een meer evenwichtige insteek, waarbij naast criminele aspecten ook oog is voor gezondheidsaspecten. Colombia is dan ook geïnteresseerd in het Nederlandse drugsbeleid.