Individuele dieetbehandelingen leveren miljoenen op

De behandeling van ondervoede patiënten in het ziekenhuis door diëtisten levert jaarlijks veel op. De behandeling van ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel levert bijvoorbeeld 4 tot 42 miljoen op. De behandeling van patiënten met hoofd-halskanker kan 1,5 tot 3,8 miljoen opleveren. En de baten van de behandeling van ondervoeding bij oudere ziekenhuispatiënten kunnen zelfs oplopen tot 78 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het OHDAZ (Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen) en de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). In de berekeningen zijn niet alleen directe geldstromen becijferd, maar is op basis van wetenschappelijke literatuur ook een geldbedrag toegekend aan de toename in de kwaliteit van leven die patiënten ervaren na behandeling door de diëtist.

Patiënten ervaren de voordelen van de diëtist
Individuele dieetbehandeling door diëtisten in het ziekenhuis resulteert bij patiënten met verschillende aandoeningen in een verbetering van de kwaliteit van leven, een daling van het zorggebruik en een afname in sterfte. Daarnaast daalt het aantal valincidenten bij ondervoede oudere patiënten bij een adequate behandeling door de diëtist. Een groot deel van de totale baten komen door een toename in de kwaliteit van leven en een afname in sterfte bij de patiënten zelf terecht.

Diëtetiek in het ziekenhuis is kosteneffectief
Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij Euro 3,- tot Euro 23,- (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), Euro 2,- tot Euro 5,- (hoofd-halskanker) en Euro 1,- tot Euro 2,- (ondervoede oudere ziekenhuispatiënten) terug. Diëtetiek in het ziekenhuis is dus kosteneffectief. Het belang van individuele dieetbehandeling bij ondervoede patiënten wordt verder onderstreept doordat uit eerder SEO-onderzoek is gebleken dat ondervoeding leidt tot een langere ligduur in het ziekenhuis, extra ziekenhuiskosten voor de behandeling van de patiënten en sneller overlijden. De belasting- en premiebetalers betalen voor de kosten van de behandeling door de diëtist.

Ziekenhuizen prikkelen om deze behandeling uit te voeren
De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is dat het systeem van vergoedingen zo ingericht dient te worden dat ziekenhuizen ook een financiële prikkel hebben om diëtetiek aan te bieden. De totale baten van diëtetiek bij ondervoede patiënten met kanker en ondervoede oudere ziekenhuispatiënten zijn positief, terwijl op korte termijn de individuele baten voor het ziekenhuis negatief zijn. Dat komt omdat het ziekenhuis de behandeling door de diëtist betaalt, terwijl de prijs van de totale behandeling aan ondervoede patiënten op korte termijn vaststaat en niet toeneemt omdat de diëtist een behandeling levert.