Meldpunt Medicijnkosten inventariseert klachten over vergoedingen

Het Meldpunt Medicijnkosten inventariseert klachten van patiënten over de vergoeding van medicijnen en hulpmiddelen. Apothekersorganisatie KNMP lanceert het meldpunt vandaag op apotheek.nl.

Aanleiding voor de lancering zijn de dagelijkse discussies in de apotheek over de kosten en vergoeding van medicijnen. Apothekers gaan hun patiënten vragen om via het Meldpunt Medicijnkosten op apotheek.nl hun klacht te melden over kosten in de apotheek. Komend najaar brengt de KNMP de resultaten naar buiten. Met de uitkomsten wil de apothekersorganisatie een bijdrage leveren aan transparante en begrijpelijke informatie voor het publiek.

Complexe regelgeving en polisvoorwaarden
Veel van de klachten en vragen aan de apotheekbalie gaan niet over het medicijngebruik, maar over de vergoeding. Patiënten vragen zich af waarom ze moeten betalen voor uitleg bij medicijnen. Of waarom zij een ander medicijn krijgen dan ze gewend zijn. Waarom ze hun medicijnen bij een andere apotheek moeten ophalen. Of waarom ze in het weekend meer betalen voor hun medicijnen. Deze vragen zijn te herleiden naar complexe regelgeving en naar polisvoorwaarden van zorgverzekeraars. Uitleg door het apotheekpersoneel stuit dikwijls op onbegrip.

Heisa in de apotheek
KNMP voorzitter Gerben Klein Nulent: “Er is dagelijks heisa in de apotheek over medicijnkosten. Daardoor kunnen apothekers en apothekersassistenten hun werk niet goed doen. Een boze patiënt staat niet meer open voor uitleg over zijn medicijnen. Overheid en zorgverzekeraars moeten zich dat veel meer aantrekken.”