Patiënt wil samen met dokter beslissen

Hartpatiënten willen samen met hun cardioloog bepalen wat de beste zorg is. Zij willen inspraak. Dit komt naar voren uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Samen met de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep is gepeild wat voor patiënten het belangrijkste is.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft voor de komende jaren een beleidsplan opgesteld. Via het Hartenvaatpanel van De Hart&Vaatgroep reageerden 600 patiënten op de vraag waarmee cardiologen als eerste aan de slag moeten.

De uitschieter is het thema Samen Beslissen: bijna alle hartpatiënten vinden het zeer belangrijk om samen met hun cardioloog te kiezen wat de best passende zorg is. Het gaat erom dat een behandeling echt meerwaarde biedt voor de patiënt. De voordelen, nadelen en risico’s van de verschillende behandelingsmogelijkheden worden door de arts besproken en de patiënt praat daarover mee. In overleg met de arts komt de patiënt tot de best passende keuze.

Als tweede speerpunt kwam kwaliteit van leven naar voren. Niet alles wat kán moet ook worden toegepast. “Dit is best lastig voor cardiologen die van oudsher meer getraind zijn om een medische behandeling te geven”, aldus Barbara Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. “Door deze feedback van patiënten weten we in ieder geval dat we ons inzetten voor ontwikkelingen die voor de patiënt ook echt belangrijk zijn. Er is genoeg werk aan de winkel”. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en De Hart&Vaatgroep geven meer informatie op hun websites en zullen patiënten actief betrekken bij de uitwerking van de beleidsvoornemens van de NVVC.